Telebrink // Provincie Drenthe, Aa en Hunze, De Wolden

Uitdaging

Hoe houd je in kleine dorpen voorzieningen als de bank, de bibliotheek, gemeente, welzijns- of zorginstellingen, gezondheidscentra en scholen bereikbaar voor bewoners?

Aanpak

Door slimme ICT oplossingen te bedenken. In opdracht van de Provincie Drenthe en met medewerking van de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden heeft een consortium, met STAMM als projectleider, Telebrink ontwikkeld. Dorpsbewoners en schoolteams ontwikkelen samen ICT oplossingen op maat om de organisatie van het dagelijks leven en de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. Telebrink, het virtuele dorpsplein, maakt het mogelijk diensten in kleine kernen bereikbaar en beschikbaar  te houden op momenten dat mensen daar behoefte aan hebben. Eventueel gecombineerd met thuistechnologie biedt Telebrink mensen met een beperking - ook in kleine kernen - mogelijkheden langer in hun (vertrouwde) omgeving te blijven wonen. Telebrink stimuleert de ontwikkelkracht van het dorp. De intensievere sociale contacten tussen de dorpsbewoners geven een nieuwe stimulans aan de dorpsgemeenschap. Daardoor verbetert de leefbaarheid van kleine dorpen.

Resultaten

Telebrink biedt gemeenten, woningbouwcorporaties, basisscholen, organisaties voor plaatselijk belang en wijkverenigingen, zorginstellingen, met name die werken in of voor woon-zorgzones, betaalbare oplossingen om hun voorzieningen ook in kleine dorpen bereikbaar te houden.

Meer informatie:
Ton Vermeulen
tvermeulen@stamm.nl
06-13959236